Kezdőlap

Komplex telep-program

01

„Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban” TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076
Kiskunfélegyháza város a Komplex telep-program megvalósítását az Alpári út 1. szám - Délibáb utcai szegregátumra összpontosítja. A program során támogatja a mélyszegénységben élők társadalmi felzárkóztatását és integrációját. A projekt tevékenységek a szociális, közösségi, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási területeket felölelve valósulnak meg, elősegítve a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását, társadalmi felzárkózását.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban” TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 azonosítószámú pályázat a támogatói döntésnek köszönhetően 149.812.611.-Ft támogatásban részesült.
A projektben vállalt tevékenységek 2013. 11.01 - 2015. 10.31. között valósulnak meg.

A projekt célkitűzései

Infrastruktúrát érintő célkitűzések:

-   Lakókörnyezet felújítása (Alpári út 1.) valamint a Délibáb utca mögötti
területen illegálisan elhelyezett hulladék felszámolása.

-   Az egészségre káros problémák megszüntetése.

-   Szolgáltató pont kialakítása, mosási, fürdési, tanulási lehetőség biztosításával.

A projekt során „Csillag Szolgáltatópont” kialakítása történik meg, mely a higiéniai szolgáltatások mellett egyéb funkciókat is el kíván látni, többek közt a tanulószoba programot, gyermekfelügyeletet, tanácsadások, kisebb lélekszámú programok helyszíne is egyben, ezzel is elérhetőbbé, könnyebben megvalósíthatóbbá válik a projekt. A Szolgáltatópont az Alpári út 1/B. szám alatti lakótömb két földszinti - súlyosan lepusztult - lakatlan bérlakásában kerül kialakításra (irodák, közösségi fürdő, mosóhelyiség, tanulószoba, projektiroda). Ugyanezen tömblakás emeleti szintjén 2 db lakott lakás, valamint az Alpári út 1/A. szám alatti, jelenleg 4 db lakás homlokzati nyílászárójának cseréje valósul meg a célcsoport bevonásával, akik az építőipari képzés során a gyakorlati idejük alatt valósítják meg a tevékenységet. Ugyanitt a házak közötti terület rendezése, parkosítása, kerítéssel történő ellátása is megvalósításra kerül.


02

(Kiskunfélegyháza, Alpári út 1/A-B-C.)

03

(Kiskunfélegyháza, Alpári út 1/A-B-C. szám alatti épületek melléképületeinek jelenlegi állapota)

04

05


A Délibáb utcai szegregátum egyik nagy problémája az utca mögötti önkormányzati területen felhalmozódott nagy mennyiségű szemét jelenléte, melynek felszámolása nemcsak szaga és a rágcsálók elterjedése miatt sürgető, de a tűzesetek fokozott kockázata az egész lakókörnyezetet veszélyezteti.

A projektelem megvalósításának költségelemei tervezetten:

-   Területek megtisztítása: 400 m3 szemét begyűjtése, elszállítása,
ártalmatlanítása

-   Zárható sorompók kialakítása (2 db),

-   Zárható kapu kialakítása,

-   Tiltó táblák elhelyezése (min. 2 db).

06

(Kiskunfélegyháza, Alpári út 1/B. szám alatt kialakításra kerülő
„Csillag Szolgáltatópont” alaprajza)

Oktatást érintő célkitűzések:

-   A szülőkkel szorosabb együttműködés kialakítása, a védőnők, családgondozók,
óvodai gondozók, pedagógusok segítségével a szülők széleskörű tájékoztatása
az óvodai nevelés fontosságáról, valamint az óvodába íratással járó szociális
juttatások lehetőségéről;

-   Az iskolai hiányzások visszaszorítása, gyerekek figyelmének felhívása
osztályfőnöki órák keretében a tanulás fontosságára, az iskolai oktatásban
való részvételre;

-   Az aktív korúak ösztönzése magasabb iskolai végzettség megszerzésére

Képzés:

A képzési tevékenységen belül a projekt keretében 4 képzés lebonyolítására kerül sor a Türr István Képző és Kutató Intézet területi igazgatósága által, akik a projektben a kedvezményezett önkormányzat konzorciumi partnerei. A célcsoport számára a képzésben töltött idő alapján a képzés teljes időtartamára biztosítjuk a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról V. szakaszának 32. §-ban meghatározott megélhetési támogatást, így ezen projektelem segítségével 50 család megélhetését segíti az önkormányzat.

-   7-8. osztályos felzárkóztató: 12 fő részére
-   Építőipari betanított munkás: 14 fő részére
-   Parkgondozó: 12 fő részére
-   Kerti munkás+Ökológiai termesztési ismeretek+Háztartási ismeretek képzés:
12 fő részére

 

Foglalkoztatási célkitűzések:

-   Felmérni a településen, hogy a meglévő vállalkozások milyen arányban tudnak
alacsony végzettségűeket foglalkoztatni;

-   Felmérni, hogy melyek azok a keresett szakmák, amelyekben munkaerőhiány
van, majd a keresett szakmák képzésének megkezdése;

-   Halmozottan hátrányos helyzetűek, romák, többgyermekes anyák, alacsony
iskolázottságúak foglalkoztatásának ösztönzése.

Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

-   A szociális munkás és esetmenedzserek aktív segítségvállalása rendszeres,
napi kapcsolattartással és szociális igények benyújtásánál,
formanyomtatványok kitöltésével, szükséges igazolások megszerzésével.

Konzorciumi partner programja:

1.  Családi klub működtetése
2.  Korrepetálás és fejlesztőfelkészítés
3.  Táncház
4.  Filmklub
5.  Családi sportnap
6.  Környezetismereti tábor
7.  Kirándulás a fővárosba
8.  Roma hagyományőrző nap

A projekt számszerűsíthető eredményei

Mutató neve    Mértékegység
Programba bevont személyek száma:           120
Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma:            72
Képzésben résztvevők száma:            50
Képzést eredményesen elvégzők száma:Végzettséget/képzettséget szerző személyek száma:            40
Gyakorlati képzést munkahelyi körülmények közt teljesítők száma:            38
Foglalkoztatásban résztvevő személyek száma:             0
A program hatására más programba bekapcsolódó személyek száma:            30
Az Egyéni fejlesztési terv lezárását követő 6 hónapon belül legalább 3 hónapot keresőfoglalkoztatásban töltő személyek száma:             0

„Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város
Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban”
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076