Hírek

 4. sz. melléklet

A Projekt számszerűsíthető eredményei

Mutató neve  Kiinduló érték 2013 2014 2015 2016  …
 A program hatására más programba bekapcsolódó személyek száma  

 0

 0

 30

   
 Gyakorlati képzést munkahelyi körülmények közt teljesítők száma  

 0

 0

 38

   
 Képzésben résztvevők száma  

 0

 0

 50

   
Képzést eredményesen elvégzők száma (végzettséget/képzettséget szerző személyek száma  

 0

 0

 40

   
 Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma  

 0

 0

72

   
Programba bevont személyek száma  

 0

 0

120

   

A Projekt számszerűsíthető eredményei - aktuális

Mutató neve  Kiinduló érték 2013 2014 2015    
 A program hatására más programba bekapcsolódó személyek száma  

 0

 0

 30

   
 Gyakorlati képzést munkahelyi körülmények közt teljesítők száma  

 0

 14

 38

   
 Képzésben résztvevők száma  

 0

 26

 50

   
Képzést eredményesen elvégzők száma (végzettséget/képzettséget szerző személyek száma  

 0

 0

 40

   
 Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma  

 0

 0

72

   
Programba bevont személyek száma  

 0

 0

120